Svet-Stranek.cz
- kouzla na lásku - na peníze a podle potřeb klientů
VÝKLAD KARET A ČAROVÁNÍ

Obchodní podmínky:- kouzla na lásku - na peníze a podle potřeb klientů

Obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ


Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.2) OBJEDNÁNÍ SLUŽEB

Objednávat si můžete jednoduše po tel. či e-mailu. Předmětem smlouvy je pouze služba uvedená v kupní smlouvě – objednávce. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží či vykonanou službou. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.´


3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem nebo telefonicky, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem nebo telefonicky. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKYKaždou objednávku zboží či služby můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

5) POŠTOVNÉ A BALNÉPři objednávce a dodávce poštou nad 20.000,- Kč neplatíte poštovné. Je možno zvolit i jiný způsob dopravy a to dle specifikací jednotlivé objednávky. Cena poštovného se může lišit i podle váhy objednaného zboží.6) DODACÍ LHŮTADodací lhůta je od 1 - 7 dní.
7) REKLAMACE A ZÁRUKAPřípadné reklamace za zboží - vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.Záruka se nevztahuje na:a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním


Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

Při objednání kouzla či jiných obřadů - nese všechny rizika kupující jen na svojí zodpovědnost - bez pozdějšího nároku na vrácení peněz!

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů´
Prohlášení ochraně osobních dat


Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky, pro komunikaci se zákazníkem a k vykonání objednané služby.Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů